Учителите:

Параскеви Деликари

Йоанис Ханиотакис

Griechisches Gymnasium & Lyceum of Dortmund, Германия

Ние сме двама учители по гръцка литература, ще включим нашите ученици от втори клас на гръцкия Дортмундски лицей в програмата „ON OFF“ (14 ученици, 7 момичета и 7 момчета, 16-17 години). Силно сме убедени в необходимостта от такива програми в средното образование, тъй като интернет услугите са включени в ежедневието на младите хора днес. За тях би било много полезно да се научат да разпознават и да се борят срещу дискриминацията между половете, когато са изложени на подобна ситуация. И двамата сме обучени да разпознаваме подобни проблеми, свързани с пола и сме силно загрижени да бъдем част от тази програма, тъй като нашето училище има огромен късмет за вдъхновение по такива въпроси и има ученици от класове с ниски доходи с мигрантски произход.

Ние също като училище за гръцката общност (малцинство) от Дортмунд сме изолирани от културния живот на Deutsch и други общности, така че взаимодействието с другите училища, ангажирани в тази програма, ще бъде чудесна възможност за нашите ученици да бъдат изложени на мултикултурен образователен (и не само) опит.

Ние също така считаме участието на нашето училище в тази програма като възможност за включване на въпроса за пола в дидактиката на гръцката литература, история и ИКТ.