Δάσκαλοι:

Παρασκευή Δελικάρη

Ιωάννης Χανιωτάκης

Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο του Ντόρτμουντ, Γερμανία

Είμαστε δύο δάσκαλοι της Ελληνικής Λογοτεχνίας, θα συμμετάσχουμε τους μαθητές της δεύτερης τάξης του Ελληνικού Λυκείου του Ντόρτμουντ στο Πρόγραμμα “ON OFF” (14 μαθητές, 7 κορίτσια και 7 αγόρια, 16-17 ετών). Είμαστε πεπεισμένοι για την ανάγκη τέτοιων προγραμμάτων στο δευτεροβάθμιο επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς οι υπηρεσίες Διαδικτύου ενσωματώνονται στην καθημερινή ζωή των νέων σήμερα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο για αυτούς να μάθουν να αναγνωρίζουν και να καταπολεμούν τις διακρίσεις λόγω φύλου όποτε εκτίθενται σε μια τέτοια κατάσταση. Και οι δύο μας είμαστε εκπαιδευμένοι να αναγνωρίσουμε τέτοια ζητήματα φύλου και ανησυχούμε πολύ για να είμαστε μέρος αυτού του προγράμματος, καθώς το σχολείο μας έχει τεράστια τύχη έμπνευσης για τέτοια θέματα και έχει μαθητές χαμηλού εισοδήματος με μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Επίσης, ως σχολείο για την ελληνική κοινότητα (μειονότητα) του Ντόρτμουντ, απομονωμένο από την πολιτιστική ζωή της Γερμανίας και άλλων κοινοτήτων, έτσι ώστε η αλληλεπίδραση με τα άλλα σχολεία που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα αυτό θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τους μαθητές μας να είναι εκτίθενται σε μια πολυπολιτισμική εκπαιδευτική (και όχι μόνο) εμπειρία.

Θεωρήσαμε επίσης ότι η συμμετοχή του σχολείου μας σε αυτό το Πρόγραμμα αποτελεί ευκαιρία ενσωμάτωσης του ζητήματος φύλου στη Διδακτική της Ελληνικής Λογοτεχνίας, της Ιστορίας και των ΤΠΕ.