Σχετικά με το Έργο

Το Πρόβλημα

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, 9 εκατομμύρια κορίτσια έχουν βιώσει κάποιας μορφής βίας στον κυβερνοχώρο από την στιγμή που ήταν 15 χρονών, ωστόσο στα περισσότερα κράτη μέλη τέτοιες ενέργειες δεν είναι ποινικοποιημένες ενώ οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα διαφέρουν ως προς την ευαισθησία και την αντίληψη γι’αυτά τα φαινόμενα.

Η βία βάση φύλου (GBV), ένα από τα παλαιότερα εγκλήματα της ανθρώπινης ιστορίας, βασίζεται σε στερεότυπα και ανισότητες φύλου. Τώρα επιδεινώνεται από νέες τεχνολογίες, οι οποίες ενισχύουν υπερβολικές γενικεύσεις, προσφέρουν ανωνυμία στους δράστες και κάνουν την κατάχρηση να πολλαπλασιάζεται πολύ γρήγορα. Οι νέοι είναι συχνά χρήστες του Διαδικτύου, αλλά συχνά δεν μπορούν να έχουν υπεύθυνες / αντίστοιχες σχέσεις. Είναι απρόθυμοι να αναφέρουν την κυβερνητική βία με βάση το φύλο, φοβούμενοι ότι κατηγορούν το θύμα και / ή ότι δεν γνωρίζουν ότι πρόκειται για μορφή σεξουαλικής βίας.

Οι συνεργαζόμενες οργανώσεις συγκέντρωσαν από τους τοπικούς ενδιαφερόμενους την ανάγκη αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων με την εμπλοκή νέων και την προετοιμασία εκπαιδευτικών / δασκάλων για το σκοπό αυτό. Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη διαδικτυακή βία βάση φύλου και η βαρύτητά της συχνά ελαχιστοποιείται, παρά το γεγονός ότι τα θύματα έχουν συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της βίας εκτός διαδικτύου.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Ενδυνάμωση συμμετεχόντων στο να προλαμβάνουν ενεργά και να ενεργούν εναντίον της διαδικτυακής βίας λόγω φύλου

 • Αυξημένη ικανότητα κριτικής κατανόησης των στερεοτύπων φύλου

 • Μείωση της ανοχής έναντι οποιασδήποτε μορφής διαδικτυακής βίας

 • Αύξηση τους σεβασμού και των υπεύθυνων σχέσεων μεταξύ των εφήβων

 • Μείωση του αριθμού των επιβλαβών επεισοδίων και προώθηση της ενεργού δέσμευσης και διέγερση της ανταπόκρισης των συμβαλλόμενων μερών

Στόχοι

Το έργο στοχεύει στην πρόληψη αυτού του τύπου βίας μέσω της ανάπτυξης του μοντέλου ON-OFF με δραστηριότητες που αφορούν τους υποκείμενους καθοριστικούς παράγοντες, τις εκτός διαδικτύου βίας, τις στοχευόμενες συμπεριφορές και τις θετικές κοινωνικές αξίες. Το μοντέλο θα εκπαιδεύσει, θα ευαισθητοποιήσει και θα ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς / δασκάλους και τους νέους μέσω της αποτελεσματικής συμμετοχής σε στρατηγικές παρέμβασης. Το έργο θα αξιολογήσει επίσης πώς θα αλλάξει την κοινωνική στάση και θα εμπλέξει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων για την προώθηση πιο αποτελεσματικών πολιτικών.

Κοινό – στόχος

Οι πρώτες ομάδες-στόχοι του ON-OFF είναι εκπαιδευτικοί / δάσκαλοι, ως επαγγελματίες που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών για τον σεβασμό σε όλους αλλά και για να υπερνικήσουν τα στερεότυπα και, ενδεχομένως, στη στήριξη σε περίπτωση δικτυακής βίας βάση φύλου. Η βελτίωση των ικανοτήτων τους συνεπάγεται αυξημένες ευκαιρίες για την ευαισθητοποίηση χιλιάδων νέων, συμβάλλοντας πραγματικά στην πρόληψη της βίας.

Η δεύτερη ομάδα στόχος είναι οι νέοι ηλικίας 12-17 ετών: είναι αρκετά ώριμοι για να αντιμετωπίσουν τα συγκεκριμένα θέματα (με διαφορετικά επίπεδα ευαισθησίας) και επηρεάζονται ιδιαίτερα από το πρόβλημα. Οι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων θα συμμετάσχουν ενεργά, ενθαρρύνοντας την εμβάθυνση της δέσμευσής τους στα θέματα του ON-OFF, προωθώντας τη βιωσιμότητα του έργου αλλά και την παρακολούθηση και / ή την επέκταση του.

Στόχοι

 • η πρόληψη της σεξουαλικής βίας / βίας λόγω φύλου μεταξύ των νέων

 • να επισημάνει τις συγκεκριμένες συνέπειες του φαινομένου και να τερματίσει την ανοχή

 • η αντιμετώπιση των στερεοτύπων φύλου, η προώθηση αλλαγών συμπεριφοράς

 • η ευαισθητοποίηση και η ενδυνάμωση των νέων και των ενηλίκων που είναι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση τους

 • η αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευτικών / δασκάλων να αποτρέψουν τη διαδικτυακή βία βάση φύλου, μειώνοντας τον αριθμό των θυμάτων

 • να διαδώσει τα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών και να καταπολεμήσει την ευθύνη των θυμάτων και να εκπαιδεύσει την ενσυναίσθηση και το σεβασμό