Slide 2

ONLINE COURSES
& HANDBOOK

About Preventing Gender-based violence

Slide 1

ON-OFF project

Preventing Cyber Gender-based violence

Slide 3

Would you like to learn more
about the ON – OFF Project?

If so, do not hesitate to contact us!

previous arrow
next arrow

За проекта

ON-OFF има за цел да разработи „Модел“, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване и реагиране на кибер сексуалното и на насилието, основано на пола, като онлайн тормоз / малтретиране. То ще се фокусира върху; изграждане на капацитет на учители / възпитатели, повишаване на осведомеността на младите и възрастните участници и на широката общественост, образование и овластяване на момичета и момчета. Целта е да се преодолее унижението от този вид злоупотреби: всъщност акронимът „ON-OFF“ иска да подчертае офлайн, конкретни и отрицателни последици от онлайн насилието.

Партньори

ON-OFF платформа за електронно обучение

Нова онлайн платформа с курсове за превенция на насилието между половете

За връзка с нас

За повече информация относно проекта, моля свържете се с нас.

I give my consent for the storage and use of my contact information for the reasons arising from this communication based on the project's Privacy Policy

Последвайте ни в социалните медии