ON-OFF проект

Предотвратяване на кибер насилието, основано на пола

ON-OFF проект

Предотвратяване на кибер насилието, основано на пола

ON-OFF проект

Предотвратяване на кибер насилието, основано на пола

previous arrow
next arrow
Slider

За проекта

ON-OFF има за цел да разработи „Модел“, съдържащ стратегии за интервенция, които ще допринесат за предотвратяване и реагиране на кибер сексуалното и на насилието, основано на пола, като онлайн тормоз / малтретиране. То ще се фокусира върху; изграждане на капацитет на учители / възпитатели, повишаване на осведомеността на младите и възрастните участници и на широката общественост, образование и овластяване на момичета и момчета. Целта е да се преодолее унижението от този вид злоупотреби: всъщност акронимът „ON-OFF“ иска да подчертае офлайн, конкретни и отрицателни последици от онлайн насилието.

ON-OFF има за цел да се бори срещу половите стереотипи, като подпомага участниците да станат по-осведомени и осъзнати от предразсъдъците и техните ефекти, като насърчава по-ниската толерантност към насилието, основано на пола и подчертава взаимосвързаността им. Проектът ще се фокусира върху кибер насилието, основано на пола, тъй като това е ново явление, особено разпространено сред младите хора, все още е подценявано и недостатъчно осъждано, вкл. от възрастните. Поради тази причина в проекта участват както младежи, така и учители / възпитатели, като професионалисти, отговорни за тяхното образование, като цяло те не са запознати с явленията и не са готови да третират тези чувствителни проблеми.

Партньори

Последвайте ни в социалните мрежи

Новини

За връзка с нас

За повече информация относно проекта, моля свържете се с нас.