Гръцката училищна мрежа публикува за началната среща ON – OFF

Първата транснационална среща на нашия европейски On-Off проект „Включете вашето съзнание, насилие, основано на пола онлайн, насочено към предотвратяване на кибер GBV“, се проведе на 15-16 януари с всички партньори в Италия.