Lumen – Associazione Lumen APS

Lumen е асоциация за социална промоция, която развива дейностите на Casa Corsini, полифункционален център на община Fiorano Modenese, където децата, младите хора и възрастните могат да съберат нови възможности за образование, растеж и сътрудничество.
По-специално, Lumen извършва следните дейности:

  • STEAM Образователни работилници за деца на възраст 6-14 години: кодиране, роботика, майсторство, електроника, 3d печат и др.
  • Проекти с училища от начално, прогимназиално и прогимназиално ниво за STEAM Образование, нови технологии, устойчиво развитие
  • Социални инициативи, включващи нови технологии и STEAM Образователни семинари за хора с увреждания и имигранти
  • Планиране и управление на регионални, национални и европейски проекти

Lumen насърчава социални и съвместни иновации, развитие на меки умения, осъзнато и отговорно използване на новите технологии, равни възможности и борба с дискриминацията.