InterMediaKT

InterMediaKT (Interactive Media Knowledge Transfer) е нестопанска организация, която работи като брокер за професионално образование, обучение и иновации. Ние се стремим да подкрепяме, вдъхновяваме и овластяваме действията на развиващия се бизнес и предприемачество. Намиращи се в Патрас, Гърция, ние предлагаме ефективно насърчаване на знанията и професионалното обучение чрез дейности за електронно обучение. Нещо повече, ние търсим да разширим мрежата си от дейности и партньори както на национално, така и на международно ниво, вярвайки и преследвайки обмена на знания, опит и ноу-хау, заедно с овластяването на профила на „гражданин на света“ за Граждани на ЕС. Нашите преки цели включват:

  • подкрепа за младежкото предприемачество и младежките работници,
  • ефективно насърчаване на знанието, професионалното обучение и обучение на възрастни чрез дейности за електронно обучение,
  • популяризиране на науката и напредналите технологии като инструмент за по-добри граждани и по-конкурентни професионалисти,
  • подкрепа на местното развитие чрез освобождаване на потенциала на алтернативния туризъм,
  • засилване на социалното сближаване, като се грижи за равнопоставеност на жанрове, националности и групи, както и насърчаване на професионалното участие, като същевременно предлагат програми за обучение за заетост на уязвимите групи.