Backslash

BACKSLASH е неправителствена младежка организация, създадена през 2014 г. във Валенсия, Испания, която има за цел да даде възможност на младите чрез предприемачество и обучителни дейности, да им помогне да придобият знания и да развият своите умения и компетенции.

Мисията на BACKSLASH е да насърчава и подкрепя устойчивото развитие на местните общности и да даде възможност на хората чрез образование и обучение, права на човека, демократични ценности и международно сътрудничество. За целта нашите дейности са насочени към кариерна ориентация, насърчаване на предприемачеството, младежко участие и включване на младите хора с по-малко ресурси. Друг много важен стълб на организацията е нейният опит в разпространението и популяризирането на дейности и събития.