Interfusion Services

Η ερευνητική μας εμπειρία στην αντιμετώπιση και την περαιτέρω διερεύνηση θεμάτων που έχουν κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό αντίκτυπο καθώς και στο ισχυρό μας δίκτυο και την άμεση συνεργασία με σημαντικό αριθμό μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και δημόσιων ιδρυμάτων στην Κύπρο μπορεί να είναι αρκετά χρήσιμη για μια σειρά δραστηριοτήτων πέρα από την έρευνα και την ανάλυση στο τοπικό πλαίσιο (κατάρτιση, εργαστήρια, ευαισθητοποίηση, ανάλυση και εντοπισμός καθιερωμένων διαδικασιών και πρακτικών στο τοπικό πλαίσιο κλπ.)

Επιπλέον, η Interfusion καταφέρνει να διατηρήσει ένα εκτεταμένο δίκτυο εκπαιδευτικών οργανισμών / ιδρυμάτων και σχετικών φορέων στο νησί. Το πιο αξιοσημείωτο από αυτά μπορεί να θεωρηθεί, ο Κυπριακός Οργανισμός Νεολαίας που ενεργεί επίσης ως ομπρέλα οργάνωση μικρότερων αρχαρίων που εργάζονται με νεώτερες ομάδες-στόχους στον εκπαιδευτικό τομέα, το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, το Τμήμα Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λευκωσία και την πρωτοβουλία “UpCycle Club” στη Λεμεσό.

Όλα τα παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν ως συμπληρωματικά των εργασιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου και να παρέχουν πολύτιμες γνώσεις και βοήθεια για τις δραστηριότητες που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. Οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στόχους του Έργου περιλαμβάνουν:

  • Διεπιστημονική έρευνα και ανάλυση στην συνεχιζόμενη διαδικασία των τρόπων με τους οποίους οι σημερινές κοινωνικές προκλήσεις επηρεάζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον του νησιού
  • Προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και “ολιστική” εμπειρία κατάρτισης σε τοπικούς εκπαιδευτικούς, για να υποστηρίξει τη συνεχιζόμενη λειτουργία τους
  • Συνεχής κατάρτιση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων (υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, πιθανοί χρηματοδότες, τοπικοί διοικητικοί υπάλληλοι) για την παροχή δεξιοτήτων στην αξιολόγηση και την υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδεών, την προώθηση του πλήρους δυναμικού της διατομεακής και τοπικής ανάπτυξης του τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο στους τοπικούς φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα
  • Ενθάρρυνση της υιοθέτησης των ΤΠΕ και των οπτικών εφαρμογών για την προώθηση της ενίσχυσης του μορφωτικού επιπέδου του νησιού με ταυτόχρονη αντιμετώπιση των σύγχρονων παιδαγωγικών θεμάτων
  • Προώθηση της καλύτερης χρήσης των μέσων επικοινωνίας για ενημέρωση, δημοσιότητα και ανάπτυξη για την προώθηση θεμάτων μεταξύ των οποίων η εκπαιδευτική ανάδειξη αποτελεί κεντρικό πεδίο
  • Αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση του κοινού σε συναφή θέματα μέσω μιας ποικιλίας μέσων